Print

Print


Dear Colleagues,

 

We would like to remind you about the registration for the 2021 Online Chapter Conference of the AIB Central and Eastern Europe Chapter, which will close on November 15, 2021.

 

You can find more information about this online event which takes place on November 18, 2021 - November 19, 2021 on the following website:

https://www.aib.world/event/aib-central-and-eastern-europe-2021-online-chapter-conference/ 

You can register for the event without prior submission and active presentation (while those whose submissions were accepted and who have not registered yet, must do so by the above deadline, too).

 

Please note that an active AIB membership and login credentials are required to register for this event. If you are not currently a member or your membership is set to expire before November 19, 2021, please purchase or renew before attempting to register for this event.

 

We look forward to your participation.

 

With best regards,

On behalf of the AIB-CEE Team

Łukasz Puślecki, AIB-CEE Chapter Chair

[log in to unmask]

Piotr Trąpczyński, AIB-CEE Vice-Chair for Communication

[log in to unmask]

 Nadawcą korespondencji i jednocześnie administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, z którym można skontaktować się listownie lub poprzez wiadomość e-mail ([log in to unmask]). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia niniejszej korespondencji i przez czas jej trwania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, żądania sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.
____
AIB-L is brought to you by the Academy of International Business.
For information: http://aib.msu.edu/community/aib-l.asp
To post message: [log in to unmask]
For assistance: [log in to unmask]
AIB-L is a moderated list.