Dear AIB Members,

 

The AIB Central and Eastern Europe Chapter team would like to invite you to the 2021 Online Chapter Conference, which will take place on November 16, 2021 - November 19, 2021.

 

You can find more information about this online event and links to the abstract submission and registration on the following website:

https://www.aib.world/event/aib-central-and-eastern-europe-2021-online-chapter-conference/

You can submit a 1-pager abstract (200 words) of your presentation, or register for the event without presenting, until the 25.10.2022.

 

Please note that an active AIB membership and login credentials are required to register for this event. If you are not currently a member or your membership is set to expire before October 25, 2021, please purchase or renew before attempting to register for this event.

 

We look forward to your participation and are also available in case of any queries.

 

With best regards,

On behalf of the AIB-CEE Team

Łukasz Puślecki, AIB-CEE Chapter Chair

[log in to unmask]

Piotr Trąpczyński, AIB-CEE Vice-Chair for Communication

[log in to unmask]

 Nadawcą korespondencji i jednocześnie administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, z którym można skontaktować się listownie lub poprzez wiadomość e-mail ([log in to unmask]). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia niniejszej korespondencji i przez czas jej trwania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, żądania sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.
____
AIB-L is brought to you by the Academy of International Business.
For information: http://aib.msu.edu/community/aib-l.asp
To post message: [log in to unmask]
For assistance: [log in to unmask]
AIB-L is a moderated list.