Print

Print


Dear Colleagues,

 

We would like to remind you about the 2021 Online Chapter Conference of the
AIB Central and Eastern Europe Chapter, which will take place on November
17, 2021 - November 19, 2021.

 

You can find more information about this online event and links to the
abstract submission and registration on the following website:

 
<https://www.aib.world/event/aib-central-and-eastern-europe-2021-online-chap
ter-conference/>
https://www.aib.world/event/aib-central-and-eastern-europe-2021-online-chapt
er-conference/

You can submit a 1-pager abstract (200 words) of your presentation until
1.11.2021 (extended deadline). The registration deadline for the event is
the 10.11.2021. You can also register for the event without a prior abstract
submission (without presentation during the conference).

 

Please note that an active AIB membership and login credentials are required
to register for this event. If you are not currently a member or your
membership is set to expire before November 19, 2021, please purchase or
renew before attempting to register for this event.

 

We look forward to your participation and are also available in case of any
queries.

 

With best regards,

On behalf of the AIB-CEE Team

Łukasz Puślecki, AIB-CEE Chapter Chair

 <mailto:[log in to unmask]> [log in to unmask]

Piotr Trąpczyński, AIB-CEE Vice-Chair for Communication

 <mailto:[log in to unmask]> [log in to unmask]

 Nadawcą korespondencji i jednocześnie administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, z którym można skontaktować się listownie lub poprzez wiadomość e-mail - [log in to unmask]
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia niniejszej korespondencji i przez czas jej trwania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, żądania sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności: https://ue.poznan.pl/pl/polityka-prywatnosci,c12767/

____
AIB-L is brought to you by the Academy of International Business.
For information: http://aib.msu.edu/community/aib-l.asp
To post message: [log in to unmask]
For assistance:  [log in to unmask]
AIB-L is a moderated list.